#dinglesweden

Vi är Dingle. För oss handlar allt om sociala medier.

Go to Dingle Sweden Facebook page

Making business social

Vi är byrån som tror mer på människor än på plattformar och teknik. Vi vet att kraften av en social insikt driver upp värdet på er kärnaffär. Vår ambition är att ni skall förstå den digitala spelplan ni ger er in på för att med full kontroll skapa en långsiktig strategisk och operationell plan för hur ni skall agera. Detta kommer att ge resultat som är direkt mätbart i ökad försäljning, högre varumärkeskännedom eller snabbare kommunikation med era kunder. Era mål är våra mål! 👍 👊